Beskrivande text-trädets delar

Beskrivande text om trädets delar i NO.

 

img_1102

Precis som vi gjorde med myrans delar skriver vi tillsammans en beskrivande text om trädets delar. Eleverna är en mindre grupp i årskurs 1 med modersmål arabiska, några är nyanlända och några har varit längre i Sverige. Jag och studiehandledare har lektionen tillsammans där vi skiftar mellan svenska och arabiska. Innan vi börjar arbeta med detta sätter vi upp språkliga mål. Begreppen eleverna ska greppa är STAM, LÖV, GRENAR och RÖTTER. Eleverna får försöka förklara begreppen både på svenska och arabiska!

img_1116

Vi samlar begreppen och fogar samman delarna till en text. Eleverna får säga hur vi ska skriva meningarna. Därefter ringar vi tillsammans orden i texten.

Cirkelmodellen- ett språkutvecklande arbetssätt.