Beskrivande text

Myrans delar- cirkelmodellen, språkmål  och modersmål i No

img_1048

Eleverna ska lära sig sig följande begrepp på svenska och sitt modersmål arabiska som blir våra språkmål för arbetsområdet insekter, myran: BEN, ANTENNER, BAKKROPP, MELLANKROPP, HUVUD, KROPP

 

Cirkelmodellen och språkmål  ger No- undervisningen en tydlig img_1055
riktning “vilka begrepp ska vi lära oss?”  och  i detta arbetsområde är det myrans delar. Detta gör vi en grupp med elever med modersmål
arabiska i årskurs 1. I gruppen finns både nyanlända elever och ede som har varit längre i Sverige. Jag och studiehandledaren i arabiska leder tillsammans No-undervisningen i klassrummet  i No. Studiehandledningen är inkluderad i klassrummet som en naturlig del av undervisningen. Eleverna får använda begreppen på myran både på svenska och på sitt modersmål arabiska. Vi har också begreppen skrivna på arabiska på vår myra. De får begreppen förklarade för sig på sitt modersmål av studiehandledaren samtidigt som eleverna kan fråga på sitt modersmål. I klassrummet sker ett ständigt korspråkande där svenska och arabiska samverkar och fyller i varandra!

Vi skriver en gemensam beskrivande text om myran där alla begreppen på myran ska vara med. Barnen får hjälpas åt och komma på hur vi ska skriva. Vi ringar in begreppen i texten med en färgpenna därefter får eleverna skriva av texten.img_1052

Komponentrapport

Den text vi skriver är en komponentrapport   och går att läsa om i boken ” Låt språket bära” av Johansson, Ring, Hallgren och Fallgren. Komponentrapport beskriver hur något är uppbyggt , delar blir till en helhet. I vår beskrivande text är det myrans delar som blir till en helhet. Begreppen kommer in ett sammanhang i texten och blir lättare och förstå.

Cirkelmodellen- ett språkutvecklande arbetssätt.