4-fältare om haren

 

4-fältare om ugglan

4-fältare om björnen

Cirkelmodellen- ett språkutvecklande arbetssätt.