4-fältare

Skriva faktatexter med 4-fältare

I årskurs 1 börjar vi med att läsa om svenska vilda djur. Vi skriver en gemensam text först på tavlan om ett djur för att eleverna ska se hur man skriver en faktatext. Det är svårt att hålla ordning på rubrikerna i en vanlig 6-fältare: klassificering, utseende, föda, bo, beteende och ungar . Därför gör vi en enklare variant för att förstå rubrikernas innebörd. Det blir fyra rubriker: utseende, föda, bo och ungar. Eleverna får titta i lätta faktaböcker från gleerups förlag och  två och två  rita om sitt djur i 4-fältaren. Därefter skriver de ord till sina bilder.

Vi har nyligen börjat med världsdelar och med djur i de olika världsdelarna. Eleverna ska skriva beskrivande texter/faktatexter om djur ute i världen.  Därför gör vi en enklare variant som gör att det är lättare att förstå rubrikernas betydelse och vad de ska skriva i varje ruta. De djur vi börjar arbeta  med är zebra, noshörning, giraffer, struts, gepard som bo i Afrika. Vi använder boken om “Djur på savannen” från gleerups förlag.  Den är enkel och tydlig för att leta fakta för att sedan sortera in den i 4-fältaren.

Download (DOCX, 12KB)

 

Cirkelmodellen- ett språkutvecklande arbetssätt.