Hammarsjöns naturreservat

Lingon
Lingon
Ekorrbär
Ekorrbär
Skvattram (Getpors)
Skvattram (Getpors)
Örnbräken
Örnbräken
Strandzonen vid Stora Hammarsjön
Strandzonen vid Stora Hammarsjön
Ek
Ek
Gammal hällmarkstallskog
Gammal hällmarkstallskog
Fönsterlav
Fönsterlav
Vitmossa
Vitmossa
Kvastmossa
Kvastmossa
Kammossa
Kammossa
Islandslav
Islandslav
Högstubbe med ticka
Högstubbe med ticka
Björnmossa
Björnmossa
Stora Hammarsjön
Stora Hammarsjön
Flaskstarr
Flaskstarr
Skägglav
Skägglav