Bokstaven Ää!

Den här veckan är bokstaven Ää i fokus. Passar bra då älgjakten drar igång denna vecka. Vi låter därmed hela veckan inspireras av vår bokstav och älgjakten! Idag har vi haft vårt vanliga stationspass med pyssel, bygg och skrivövningar.

IMG_1887[1] IMG_1909[1]

IMG_1886[1] IMG_1888[1]

IMG_1910[1]

Vi har även hunnit med lite älgjakt i skogen precis utanför skolgården. I morgon åker vi till Målilla Älgpark och tittar på älgar och grillar korv. På torsdag skriver vi en gemensam text om älgparken  och jobbar med den. På fredag ser vi älgfilm, läser faktatexter och skriver egna faktatexter! Mer inlägg om veckan kommer!

Målbok.

Sedan några år tillbaka jobbar jag med något jag kallar målbok. Fick tips och idéer från en kollega som jag sedan gjort om och gjort till mitt!

I vår målbok sätter vi in våra mål vi jobbar mot i våra arbetsområden. Samma lapp som sitter på PP-väggen. När man visat att man kan ett mål fyller eleven i sitt moln. Blir väldigt tydligt för eleven vad man kan och inte kan. De moln som inte färgläggs blir till utvecklingsmöjligheter i nästa arbetsområde!

image image

Såhär kan det se ut efter att jag och en elev suttit och pratat om målen och vad eleven kan. Vi har här markerat de mål som eleven kan och som senare ska färgläggas!

image

Vid utvecklingssamtalet är målboken elevens ansvar att visa och förklara för föräldrarna! De kan redan från våren år ett berätta för föräldrarna vad vi jobbat med i skolan , vad de lärt sig och vad de behöver träna mer på. Självklart med mer eller mindre hjälp.

Mitt arbete blir att visa material som stärker det eleven berättar, arbeten jag samlat på mig under arbetsområdena.  Arbeten som visar på sådant eleven kan eller behöver träna vidare på.

Allt samlas i målboken efter samtalet och blir en fin portfolio som visar elevens kunskapsutveckling!

PP-vägg!

För att göra eleverna medvetna om vilka mål vi jobbar mot och vad jag kommer bedöma i de skriftliga omdömena har jag gjort en PP-vägg i mitt klassrum. Så småningom är meningen att eleverna ska få vara med och bestämma arbetssätt och begömningssätt, men just nu nöjer vi oss med att vänja oss vid olika sätt att lära oss och olika sätt att redovisa våra kunskaper!

Längst upp på PP-väggen finns inledningen till arbetsområdet.

image image image

Efter det kommer de kunskapskrav som kommer bedömas efter detta arbetsområdet. Sedan kommer mina konkretiserade mål.

image image image

Till sist kommer arbetssätt och redovisningssätt i bildform.

image image

image

För tillfället har jag tre arbetsområden igång i klassen. Jag lär mig läsa och skriva. Addition inom talområdet 0-10. Gemensamt naturtema.

Varje lektion börjar vi vid PP väggen. Vilket/vilka mål ska den här lektionen handla om? Vilket arbetssätt använder vi idag? Lektionen avslutas också vid PP-väggen. Har vi nått målet? Kom vi närmare målet?

Läs även Malins PPlugg om du är sugen på att få mer tips och idéer om PP-väggar och hur man gör eleverna medvetna om mål och få mer elevinflytande i planeringsstadiet! Hon är superduktig på detta!!!

LTG? ASL? Läs- och skrivinlärning!

I onsdags skrev vi en gemensam text om vår dag vi hade i skogen förra veckan! Alla elever fick berätta något om dagen. Det blev till en mening i vår text. Tretton meningar som blev vår berättelse om vår gemensamma upplevelse. Rubrik diskuterades och bestämdes. Vi pratade om meningar, stor bokstav och punkt. Vi pratade meningar, ord och mellanrum. Vi kikade på bokstäver vi känner igen och nya bokstäver.

När texten är klar, utskriven i 13 ex, börjar efterarbetet! Den här gången letade vi efter och ringade in några ordbilder vi jobbat med och haft i läxa! Sedan fick man stryka under det man kunde läsa i texten och slutligen illustrera den. Tillsammans med varje elev lästes sedan texten.

IMG_1849[1]

En dag i skogen!

Förra veckan hade vi utedag! År 1, 2 och 3 tågade alla iväg till skogen och spenderade dagen där. Vi gick tipspromenad som handlade om Allemansrätten, vi letade svampar och kollade in svampens delar och vilken grupp den tillhörde, vi letade småkryp och försökte artbestämma och vi håvade i vattenbrynet och försökte artbestämma där också. En mycket lyckad dag! Att få fika och grilla hamburgare ute är inte heller fel, det är det inte!

image image

image image

 

Sista stationen och redovisning!

image

I torsdags gjorde alla elever sin sista station! En mycket lyckad första rundan med detta arbetssätt. Kändes bra att få mer tid med varje skrivarpar när texterna tog form! Och eleverna tyckte det var roligt att skriva, pyssla och bygga. Efter stationerna delade jag upp eleverna i två grupper, en elev från varje skrivarpar i varje grupp. I gruppen fick man läsa upp sin text och visa sina bilder. Många tyckte det var skönt att få redovisa i grupp istället för i helklass. Efter detta hamnade alla texter i vårt bibiliotek för andra att låna!

ASL-stationsjobb!

IMG_1803

Idag drog jag igång våra första stationspass med ASL-inspirerat arbete. Oj så spännande och bra det blev! Eleverna var uppdelade på tre stationer, en byggstation, en pyssel/motorikstation och en skrivarstation. Veckans bokstav är L och idag byggdes det labyrinter , pysslades lejon och skrevs ”Vi längtar till…” meningar. Efter en kort genomgång av stationerna fick varje grupp jobba ca 20 minuter per station. Jag fanns vid datorerna. Där ägnade vid god tid åt att prata och planera vad vi skulle skriva innan vi satt igång.

IMG_1809

Medan eleverna skrev gick jag och kollade läget på byggstationen. Där byggdes det med stor entusiasm!

IMG_1817IMG_1813

På pysselstationen tog Amanda hand om  barnen och lejonen tog snabbt form.

IMG_1810 IMG_1815

När texterna blev klara klipptes texten ut, illustrerades och monterades på färgat papper. Blev man klar på någon station fanns det olika mandalas att välja mellan.

Idag hann alla elever vara på två stationer. På torsdag får man göra sin sista station och då ska man också få tillfälle att redovisa sin text för klassen!

 

Glänta gärna på dörren och ta del av tips och idéer från mitt klassrum!