Uppstart av nytt kapitel!

För att skapa förförståelse och nyfikenhet för ett nytt kapitel av Diamantjakten börjar vi varje vecka med att vara spågummor, på lite olika sätt. Denna vecka började vi med att utgå från en bild. Då jag har många SvA elever i min grupp började vi med att sätta ord på det vi såg på bilden. På detta sätt väcker vi upp de ord eleverna redan kan och lär oss nya.

Efter detta börjar vi fundera över vad vi tror händer på bilden. Varför har Asta ramlat? Vilka är det som bär på spegeln? Är de tjuvar? Vad säger de till Asta? Blir Asta rädd? Är hon ensam vid Ödehuset? Var är Bea och Cesar? Eleverna har massa förutsägelser. Ibland tror de lika, ibland olika och i bland lyckas de argumentera för sin tanke så någon annan ändrar sig. Samtalen är så viktiga för att skapa förutsättningar för eleverna att ta kunna lyssna på högläsningen och ta till sig och första det som läses för dem! Samtalen väcker nyfikenhet och motivation att lyssna och när vi läser och återkopplar till det vi sagt skapar vi en läsupplevelse för alla elever. Läsupplevelser som bygger på forskningsbaserade lässtrategier som eleverna så småningom  ska kunna använda sig av själva. Men såhär i början är det mitt ansvar att leda och modellera. På detta vis är vi även hela tiden detektiver och reder ut oklarheter som dyker upp.

Efter detta är vi Cowboys och sammanfattar kapitlet i en gemensam LTG-text. På detta sätt ser jag vilka elever som förstår och kommer ihåg. Vi tränar att bygga upp korrekta meningar och påminner varandra om stor bokstav och punkt. Texten lästräna vi sedan varje dag resten av vecka.

Slutligen är vi konstnärer och ritar en bild till texten. Innan eleverna får börja rita pratar vi om vad som kan passa till texten idag.

Ett sånt här pass tar tid, men är väl spenderade minuter för att ge eleverna strategier för att förstå det vi läser!

Avslutning av första läsgruppveckan!

Nu har vi jobbat med första kapitlet av Diamantjakten och bokstäverna OSMA en hel vecka.  Vi lästränar på vår LTG-text, ljudar och tränar ordbilder.

Under korta stunder får eleverna även lästräna på ipaden. Jag tycker att ABC-klubbens appar är fantastiska!

Vi avslutar veckans hårda jobb på golvet med ett gemensamt spel som även det på ett lekfullt sätt tränar läsningen!

 

Vi fortsätter att jobba i vår läsgrupp!

Första lektionen i läsgruppen handlar mycket om samtal, att förstå det nya kapitlet i läseboken. Efter första lektionen har vi kvar vår LTG-text som vi skrivit tillsammans. (Tanken är att eleverna i förlängningen ska kunna skriva texten själva med hjälp av stödord, men vi börjar såhär, tillsammans.) Denna plockas fram varje lektion resten av veckan och eleverna få lästräna på den texten. En del elever läser endast sin egen mening, medan andra läser hela pappret eller bara enstaka ord, såsom ordbilder vi tränat tillsammans och eleven känner igen. På detta sätt individanpassas lästräningen och alla utvecklas från sin nivå.

För att ge alla eleverna en chans att komma igång med sin läsning repeterar vi bokstavsinlärningen från år 1. Jag har då valt att plocka ut fyra bokstäver åt gången som vi fokuserar på. Jag följer då ABC-klubbens tänk och börjar med OMSA. Jag tar fram magnetbokstäver och vi repeterar  form och ljud på bokstäverna. Vi använder oss sedan av magnetbokstäverna för att ljuda samman ord och nonsensord. En viktig träning för de SvA eleverna att se om de vet vad som är riktiga ord och vad som är nonsensord.

Vi plockar fram våra LTG-texter och går på jakt efter bokstäver i texten. En rolig uppgift tycker många elever och gör att eleverna också tränas i att sökläsa. Här kan man självklart variera sig i det oändliga och leta, namn, ordbilder, speciella stavningar eller bokstäver.

Jag har även kopierat lite ljudanalysblad från Skriv i åk 1 som eleverna får jobba med.

 

Detta jobbar vi med under hela veckan.

Att väcka läsningen till liv!

I måndags hade jag min första lektion med min lilla läsgrupp! Målet med gruppens jobb är att få igång läsningen med hjälp av repetition från ettans läsinlärning men också med inspiration från tvåans läsebok ”Diamantjakten”!

Jag har valt att bygga upp arbetet med läsinlärning kring mina hörnstenar i min undervisning. Jag vill jobba med Diamantjakten, även om läseböckerna är alldeles för svåra i min grupp. Jag vill jobba med ASL och jag vill jobba med läsförståelsestrategier i form av läsfixarna. I några inlägg framåt kommer ni få följa hur jag jobbar med min grupp under en vecka.

Vi började med att vara spågummor. Titta på framsidan av boken och fundera över vad ABC- klubben kommer få vara med om i denna bok. I samtalet blev det mycket repetition av ”Den magiska kulan” och man slås av hur dessa historier trollbinder eleverna och de minns väldigt mycket!

Många funderingar fanns såklart om hur ABC-klubben skulle ge sig ut på diamantjakt, kanske med hjälp av spegeln som förvandlas till en skattkarta. Vi läser sedan första kapitlet och stannar flera gånger och är detektiver och spågummor. Eleverna dras genast in i den nya historien.  Allt detta för att påbörja en inlärning av läsförståelsestrategier. Jag är starkt inspirerad av Barbro Westlunds forskning, men väljer att använda mig av ”En läsande klass” figurer helt enkelt för att jag gillar dem bättre.

Efter läsningen samlas vi framför vår tv och är Cowboys då vi  tillsammans skriver vi en LTG-text där vi sammanfattar kapitlet. Vill du veta mer om hur jag jobbar med LTG tipsar jag dig att läsa min bok.

Tanken är att vi så småningom ska klara av att skriva texten i skrivarpar vid datorerna, men där är vi inte riktigt än.

Efteråt får eleverna rita en bild som passar deras text. Innan de börjar diskuterar vi tillsammans vad det skulle kunna vara för något. Detta samtal ger alla en chans att förstå och lyckas. I min grupp kommer vi lästräna denna text resten av veckan, det är vår läsläxa. Till en början tränar de bara på sin egen mening, sedan flera eller alla meningar. Vi ska också bearbeta texten senare i veckan, men mer om det då.

Detta är början på mitt sätt att få ihop en lästräning som både repeterar ettans läsinlärning, men knyter ihop arbetet med den historia som de andra tvåorna läser och jobbar med.

Fortsättning på arbetet om sommaren!

Jag är emot att rita fina sommarminnen efter sommarlovet eller skriva berättelser om vad man gjort på sommaren. Det finns alltid elever som inte gjort den där häftiga resan eller varit på de stora nöjesfälten…

Men visst kan man prata sommarlov och sommar första veckan i skolan ändå! Tidigare i veckan skrev vi sommarordlistor. Idag var det dags för meningar om sommaren. För att inte hamna i allt detta med resor och stora upplevelser vänder vi på steken och funderar över vad vi INTE gjort i sommar. En övning som blir lite rolig och klurig då man tillsammans med sin kompis måste komma överens om fyra saker som ingen av dem gjort. Först gör vi några exempel tillsammans på tavlan där vi pratar kring vad en mening är, stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden. Sedan blir det planering, skriva på datorer, rita, klippa och klistra på gröna fina sommarpapper!

 

 

 

Vill du läsa mer om hur man bygger upp skrivarbete kring ordlistor och meningar läs då gärna min bok:

Nytt läsår, ny klass, men ASL-inspirerat arbetssätt hänger med!

I måndags startade vi upp terminen på Venhagskolan i Målilla! Jag jobbar denna termin  i en tvåa på 17 elever.

Vad gör man första dagen i skolan förutom äter glass och fixar namnskyltar? Jo man drar igång med lite arbete vid datorerna! Detta är en klass som inte jobbat med ASL i ettan så idag gjorde vi en mjukstart för att bekanta oss med arbetet vid datorerna och vad passar väl bättre än ordlistor då? Så idag funderade vi tillsammans om vilka ord vi förknippar med sommaren.

Och sedan planerade vi, skrev, klippte och klistrade gula fina sommarordlistor!

Vill du läsa mer om hur jag brukar lägga upp arbetet vid datorerna eller starta upp ett ASL-arbete i ettan? Läs då gärna min bok:

Problem med många lösningar!

Vi har återigen tränat på att lösa problem i grupp. Denna gången med bara tre olika roller. Rollerna fick man denna gång byta runt så alla fick känna på att vara alla roller. Problemet denna gången gick att lösa på väldigt många sätt och eleverna kunde själva välja på vilken svårighetsnivå de ville lägga sig. Pengar till hjälp, papper och penna för att dokumentera. Slutligen fick grupperna presentera sina lösningar för varandra.

Grupparbete går bättre och bättre, men är fortfarande en utmaning. Problemlösning gör bättre och bättre, men är fortfarande svårt att visa hur man tänkt och skriva ett svar.

Lite bättre varje dag!

Film!

Vi har nu jobbat med våra sekvensbilder en tid. Tillsammans och två och två. Målet har varit att:

  • beskriva huvudpersonen
  • beskriva miljön
  • koppla huvudpersonen till känslor genom berättelsen
  • någonstans i berättelsen få in en kort dialog med talstreck

De tre översta punkterna är repetition från vårt arbete med berättelser i tvåan, men den sista punkten är ny då vi jobbat med dialoger tidigare.

De har även fått ge varandra respons och för första gången förändra sin text utifrån responsen. Spännande och lärorikt! Vi tog sedan tillfället att göra film av våra berättelser och här kommer resultatet:

Olles nya pussel

Branden

Fiskarna

Tim i affären

Väckarklockan

Tim har otur

Pappa tar kort i parken

Findus och korgen

Tröjan

Bob ramlar

Elsa blir skrämd

Arbetet med sekvensbilder går vidare och eleverna har fått välja om de vill skriva i par eller själva med nya sekvensbilder som utgångspunkt!

Glänta gärna på dörren och ta del av tips och idéer från mitt klassrum!