Kategoriarkiv: Blogg

Vi fortsätter med adjektiv!

Vi har nu jobbat med adjektiv ett tag. Vi har lärt oss att adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. Vi har även jobbat med adjektiv och motsatser. Som avslutning tog vi fram de meningar de skrev för någon vecka sedan. I sina par fick de sedan läsa en mening i taget, enas om vilket ord som var adjektivet och byta ut det mot ett motsatsord. Roligt och satte många färdigheter på prov samtidigt!

Mer Alfons!

Denna vecka har vi jobbat med att skriva enkla berättelser med inledning, handling och slut. Vi har fortsatt med vårt arbete om Alfons som vi påbörjade för några veckor sedan.

Vill man veta mer kring hur jag planerar upp arbetet med hjälp av cirkelmodellen kan man läsa mina böcker Skriv i åk 1 och Skriv i åk 2.

Denna vecka har vi läst Raska på Alfons Åberg och Listigt Alfons Åberg. Vi har varit spågummor, detektiver och cowboys. När vi sammanfattar boken gör vi det med hjälp av stödord i en fyrfältare. Detta jobb har vi gjort gemensamt. Vi har sedan skrivit berättelsen på dator, en slags sammanfattning av boken kan man säga, med inledning, problem lösning och slut. Detta har vi gjort gemensamt då jag skrivit och eleverna kommit med förslag på meningar. Detta ger ett fantastiskt tillfälle till att prata meningsbyggnad, variation i början av meningar, långa korta meningar, stor bokstav och punkt och stavning.

Men eleverna har även getts tillfälle att utifrån vår gemensamma fyrfältare fått skriva berättelsen två och två vid datorerna. Det är fantastiskt att gå runt och lyssna på elevernas samtal kring ord, meningar, stavning och innehåll!!!!

Slutligen fick eleverna även testa på att vara riktiga författare och skriva egna berättelser om Alfons. Detta självklart efter att de fått fylla i en egen fyrfältare som stöd för sitt skrivande. Innan detta stöttade jag genom ett långt samtal tillsammans med eleverna kring fyrfältaren där vi listade förslag på huvudpersoner och miljöer som kan passa i en Alfonsberättelse, problem som kan uppstå och lösningar som man kan använda sig av och vilka känslor huvudpersonerna går igenom.

 

För en del elever faller allt detta naturligt och deras fantasi och kreativitet öppnar upp för fantastiska små Alfonsberättelser, medan andra behöver få lite hjälp på traven, alternativ att välja på.

Alla har de skrivit, kämpat och målat denna vecka. Fantastiska sagor har matats ur skrivaren. Alls på sin egen nivå såklart!

Träna läsförståelsestrategier!

Läsfixarna är en av mina hörnstenar i min undervisning. Jag tycker de öppnar upp för underbara samtal där eleverna utvecklar sitt sätt att tänka, uttrycka sig och lyssna på andra i samtal kring text, som förhoppningsvis leder till egen läsförståelse i det långa loppet.

Idag tog vi som så många gånger utgångspunkten i en bild från veckans kapitel i läseboken. Vi började med att vara spågummor och tittade på bilden och satte ord på vad vi såg. Sedan pausade vi spågumman lite och blev reportrar. Vilka frågor framkallade bilden hos eleverna? Vad ville de få reda på när vi läste kapitlet? Detta upplevs svårt av många elever. Att ställa frågor. Därför blev jag så glad i hjärtat idag då en nyanländ elev som ofta har svårt att hänga med i samtal kring text räcker upp handen och ställer en klockren fråga!!

Vi gick sedan tillbaka till att vara spågummor och fundera kring vad vi trodde kapitlet skulle handla om. Efter detta läser jag kapitlet högt och visar bilderna på storskärm. Vi stannar och reder ut svåra ord på vägen och återkopplar till de frågor och förutsägelser vi gjort.

Avslutningsvis är vi cowboys och skriver gemensamt en sammanfattning av texten utifrån bilderna i kapitlet för att sedan vara konstnärer och rita en bild till texten.

En fantastisk lektion där vi tränat på fem olika läsförståelsestrategier, diskuterat olika nivåer på frågor (på mellan och bortom raderna) haft en trevlig läsupplevelse tillsammans, skrivit och diskuterat meningsbyggnad och stavning och avslutningsvis lästränat i våra läseböcker i läsgrupper!

Adjektiv!

I nästa kapitel i Diamantjaktens arbetsbok tar de upp adjektiv. Därför började vi redan denna vecka introducera adjektiv. Jag tycker ju om att göra allt vi jobbar med till olika skrivövningar vid datorerna. Då tränar vi läsning, skrivande och grammatik samtidigt!

Jag tycker väldigt mycket om Natur och Kulturs serie Glad svenska. Jag har alla språkläror, men beställer inte arbetsböckerna då jag vill jobba med det på mitt sätt.

Denna gången utgick jag från en av bilderna i språkläran. Tillsammans skrev vi meningar på tavlan där vi beskrev sakerna på bilden. Efter detta berättade jag att man delar in orden i olika grupper, ordklasser och att ord som beskriver något är ADJEKTIV.

 

Efter detta tog jag upp även nästa bild på från språkläran på storbild.  Tillsammans gjorde vi muntligt några liknande meningar till bilderna. Eleverna fick sedan två och två skriva meningar vid datorerna om minst tre bilder. Detta ska vi sedan jobba vidare med efter lovet.

Vill man läsa mer om hur jag jobbar med grammatik och digitala verktyg kan man snart beställa Skriv i åk 2!

Att skriva faktatext!

Vi har nu tittat på bilder av älgar, lärt oss nya ord och begrepp som hör till älgen, vi har läst  faktatext och plockat ut nyckelord, vi har sett film och bekantat oss med sexfältaren. Vi är nu framme vid skrivandet!

Redan förra lektionen förberedde vi detta genom att gå från ord till mening muntligt. Vi låter talet bli en bro över till skrivandet.

Jag har även idag sexfältaren uppsatt på tavlan och börjar med att ännu en gång moddelera hur man går från ord till mening, att varieta början av meningen och ibland ta två stödord i en längre mening. Med allt detta i bagaget får eleverna sätta sig i par vid datorerna och skriva sin faktatext. Och vilka texter det blev! På olika nivå, såklart, men alla har gjort sitt bästa!

Slutligen målar alla en bild till sin text!

  

Nyckelord, film och sexfältare!

När vi börjar lektionen idag har jag alla ord från gårdagen skrivna på skyltar på tavlan. Vi repeterar genom att minnas vad orden betyder och hur de hör samman.

Efter detta ser vi en film om älgen. Vi har nu massor med ord och begrepp i bagaget och eleverna har förförståelse för vad de ska lära sig om älgen. Det hoppas jag på ska göra att de kan lyssna och lära sig ännu bättre från filmen. Eleverna får ett uppdrag att lyssna och se om de får lära sig nått nytt om älgens utseende, föda osv som vi kan skriva till bland våra stödord. Eller om de faktiskt lär sig något helt annat som de tycker är spännande.

När filmen är slut återgår vi till våra nyckelord och fyller på med förslag som man senare ska kunna krydda sin egen text med. Jag ritar sedan en ram runt orden och vips har en sexfältare växt fram.

Vi pratar om skillnaden mellan sexfältare och faktatext och fyrfätare och berättelser. Vi pratar även om likheter: att de är ett stöd för skrivandet, att man går från ord till mening.

Det sista vi gör denna lektion är att jag modellerar hur jag går från ord till mening, muntligt. Jag visar hur jag varierar början sv meningen och att jag iblamd tar två stödord och på det sättet får ihop en längre mening. Tillsist får eleverna öva på detta två och två.

Att läsa en faktatext!

Vi börjar lektionen med att repetera tankekarta från gårdagen. Vad kunde vi om älgen redan?

Vi pratar sedan om vad det är man vill veta när man läser en faktatext. Barnen kommer med många förslag, vad det är för slags djur, hur den ser ut, vad den äter, hur den bor, fiender osv. Jag introducerar nya begrepp för dem under samtalet: klassificering, utseende, föda och livscykel. Vi tittar sedan på tankekartan och ser om vi redan pratat om detta under gårdagen. Vissa saker har vi ju med!

Jag tycker nu att jag förberett eleverna på vad de kommer möta i faktatexten och tar upp den på storbild. Vi läser den sakta och stryker under om vi upptäcker något som handlar om utseende, föda eller liknande.

Detta är ett första steg mot att så småningom kunna läsa och förstå en faktatext på egen hand. Att kunna plocka ut nyckelord och skriva en egen faktatext.

Beskrivande genre!

Denna vecka tar vi en paus från Diamantjakten och ska istället jobba med faktatext, att läsa, förstå och skriva.

Första lektionen utgick vi från en bild på en älg. Nu gällde det att väcka elevernas ordförråd och förförståelse. Vad kan vi redan om älgen? Elevernas kunskaper blev till en tankekarta med stödorden.

Stödorden gjorde jag sedan muntligt om till meningar. Samma sak fick sedan eleverna göra två och två.

Slutligen plockades datorerna fram och eleverna fick i par skriva en text om det de redan kunde om älgen.

  

Berättelser med hjälp av Alfons!

Idag var jag själv i klassen då min kollega var på utbildning. Hela förmiddagen skulle jag ha helklass och vad passar väl bättre då än att skriva?

Klassen är inte jättevana vid varken att skriva eller att jobba vid datorerna så jag valde att starta lugnt. Vi har tidigare pratar om fyrfältaren då vi läst böcker. Vi har pratar om att vara författare och att hitta på berättelser. Jag brukar alltid ta hjälp av Max-sagor då jag  introducerar den narrativa genren för eleverna i ettan. Mer om detta arbete kan du läsa i ”Skriv i åk 1”. Men då eleverna går i år 2 och en del av eleverna törstar efter utmaningar valde jag att ta berättelseskrivandet till en högre nivå redan från början och då ta hjälp av Alfons-böckerna.

Vi började med att repetera stödstrukturen fyrfältaren, vilken typ av text den används till, vilka delar den innehåller och så vidare. Jag visade sedan ett fotografi av Gunilla Bergström och berättade kort vem hon är och vad hon gör. Jag visade sedan några Alfons böcker för barnen och dem känner ju många barn igen.

Jag valde att utfå från den första boken Godnatt Alfons Åberg. Med hjälp av framsidan och spågumman väckte vi nyfikenhet inför läsningen, aktiverade förförståelsen och förberedde oss på ord och begrepp som skulle komma att dyka upp i texten.

Sedan gick vi loss på boken. Jag läste och barnen fick se bilderna på storbild. Under läsningen stannade vi, pratade, återkopplade till våra tidigare tankar och funderade vidare. Jag försökte också göra igenkänningskopplingar till eleverna om de varit med om liknande saker och hur det känts då. Allt för att träna elevernas läsförståelse.

När boken var utläst gick vi över till fyrfältaren som jag tidigare målat upp på tavlan. Nu är det dags att vara cowboy och samla ihop och återberätta berättelsen. Vi började att leta efter huvudpersoner och letade också efter nått att berätta om dem. Vi skrev upp vilken miljö de befann sig i, vilket som var problemet i boken, lösningen och hur det slutade. Allt skrev jag ner med korta ord på tavlan.

Tillsammans gick vi sedan muntligt från ord till mening, för att sedan skriva tillsammans på min dator kopplad till kanonen så alla såg hur texten växte fram.

Slutligen fick alla vara konstnärer och måla en bild som passade till bilden.

Efter allt detta var barnen välförtjänta av en rast. När de kom in var datorerna framtagna och det var dags att få testa på att själva vara författare.

På samma sätt som ovan läser vi Aja bajs Alfons Åberg och fyller i en fyrfältare.

Men när det är dags för att vara cowboy gör vi det endast muntligt gemensamt för att sedan få skriva ner sina meningar i skrivarpar vid datorerna. Medan jag går runt och stöttar de par som behöver bubblar jag inombords av glädje över att se de texter som växer fram! Självklart på olika nivå, men alla elever presterar på sitt absoluta max! En del får med flera stödord från varje ruta, andra bara ett. En del lägger till andra saker de kommer ihåg, eller väver samman flera stödord i en och samma mening, andra skriver korta meningar och håller sig till fyrfältaren.

  

Vill man läsa mer om hur jag brukar jobba med Alfons under en längre period och utmana de elever som behöver och bygga stöttning för de elever som kräver kan man inom kort beställa ”Skriv i åk 2”.

En rolig rast!

Idag har vi skrivit text på datorerna. Gått från samtal till ord i en enkel tankekarta, till samtal till text.

Jag började med att skriva ordet roligt på tavlan och med hjälp av EPA diskuterade vi hur det känns i kroppen när man har roligt och hur man kan se på någon att den har roligt. Vi gick sedan vidare till att prata kring vad man kan göra på rasten. Alla elevernas tankar listade jag på tavlan. Efter detta berättade jag om dagens uppgift: att skriva om en rolig rast.

För att ge barnen stöttning och bekanta dem med en enkel form av tankekarta där vi kan gå fån ord till mening (Nått som jag brukar träna mycket i ettan och som du kan läsa mer om i ”Skriv i år 1”) visade jag dessa bubblor. I bubblorna finns hjälpande små frågor att svara på, gärna bara med enkla ord.

Jag började med att tänka högt och fylla i min tankekarta tillsammans med barnen. Sedan fick eleverna i par fylla i sina bubblor. Eftersom eleverna inte är vana vid arbetssättet eller att skriva texter villa jag att de skulle jobba i just par för att få stöd i varandra. Jag hade redan innan tänkt ut paren utifrån vilka som brukar leka tillsammans på rasten för att förenkla överenskommelseprocessen. Eleverna var väldigt entusiastiska och det gick lätt att fylla i tankekarta.

Nästa steg var jag beredd på skulle bli lite svårare då de inte är vana vid att gå från ord till mening. Jag började även detta steg med att modellera utifrån mina ord på min tankekarta. Jag visade hur jag tog ordet och satt in i en mening, hur meningen gjorde att den som inte varit med på rasten skulle förstå. Flera gånger gick jag från ord till mening. Muntligt. Sedan var det elevernas tur att göra detsamma. Det gick förvånansvärt enkelt.

Efter detta tog eleverna rast och när de kom tillbaka in var datorerna framplockade. Nu skulle vi ta arbetet till nästa nivå: få ner våra meningar på datorn. Nu var det meningar, stor bokstav och punkt som var utmaningen.

 

Eleverna kämpade på bra och fina texter skrev vi ut som illustrerades och lästes upp för klasskamraterna!