Kategoriarkiv: Blogg

Undersökning av vatten och is fortsätter!

Vid nästa vattenlektion började vi med att repetera vad vi hade gjort förra lektionen. Först fick alla tänka själva efter att jag hade satt upp ordet egenskaper på tavlan igen. Sedan fick de prata med grannen och tillsammans försöka minnas vad vi hade gjort och tillslut samtalade vi alla i klassen och redde ut vad vi hade gjort på lektionen. Ordet undersökning kom upp på tavlan igen och likaså dokumentation. Vi hade undersökt vatten och is och tagit reda på deras egenskaper. Egenskaperna hade vi dokumenterat på vårt papper.

Jag gjorde eleverna uppmärksamma på att det vi hade ägnat början av denna lektionen till var en sätt att återberätta vad vi hade gjort på förra lektionen och även det ordet fick komma upp på tavlan igen.

Dagen lektion skulle även den handla om en undersökning till elevernas glädje. Jag återkopplade till det vi slutade med förra lektionen nämligen temperatur. Behövde temperaturen höjas eller sjunka för att vattnet skulle bli is? Sjunka. Om vi vill att is ska bli vatten då? Vad behöver hända med temperaturen då? Höjas. Ja isen måste bli varmare. Och det var just det som skulle bli undersökningen. Hur smälter vi en isbit snabbast? Hur får vi den att bli så varm så den smälter?

Alla fick en isbit i en påse och sedan fick kreativiteten ta vid. En del höll sin isbit mot elementet, andra gnuggade den mellan händerna, krossade den eller sprang ut i korridoren och spolade varmt vatten på den. Det sistnämnda visade sig vara det som var mest framgångsrikt.

  

Vi avslutade lektionen med att repetera vad som måste hända med temperaturen på vatten för att det ska frysa till is, respektive smälta till vatten. Två nya begrepp kom upp på tavlan. Frysa och smälta. Alla fick även rita eller skriva hur de smälte sin isbit och hur lång tid det tog.

Sagor!

Vårt arbete med sagor lever vidare och vi har nu läst och återberättat tre stycken Maxsagor. Efter att vi läst böckerna fyller vi gemensamt i en fyrfältare. Lektionen efter repeterar vi och pratar om hur man gör om stödorden i fyrfältaren till hela meningar. Vi pratar också om vilka ord som måste bli till två meningar och var det räcker med en. Sedan får eleverna jobba två och två vid datorerna och skriva sina sagor à la ASL. Eftersom vi läst boken innan blir detta en slags återgivning av text vi redan känner till. Jag tänker att vi har full förförståelse för innehållet och att vi kan fokusera på att förvandla stödord till meningar med en röd tråd!

Efteråt klipps meningarna ut och klistras in på fyra vita sidor. En teckning ska illustreras till varje bild. Här tränar vi på att vara noggranna och att förtydliga vår text med bilder så att budskapet tydligare framgår.

Alltsamnans häftas ihop och görs till en bok som vi sedan läser upp i klassen.

Vi kommer fortsätta läsa olika Maxböcker, prata om budskap och sagans olika delar.

För att ta sagoarbetet  till nästa nivå testar vi nu att fylla i fyrfältaren utan en bok som förlaga. Nu ska det bli egenpåhittade sagor. Huvudpersonen ska fortfarande vara Max. Vi har lästa Maxsagor och avsnitt ur Sagomattan som stöd i bakhuvudet när vi testar att bli författare för första gången. För ytterligare stöd fyller jag i en fyrfältaren tillsammans med eleverna som jag sedan omvandlar till en egen saga om Max. Även det för att visa och ge stöd till eleverna.

I fredags fylldes de första fyrfältarna i. Vi jobbade två och två. Tillsammans klarar vi mer!

Under vecka 6 ska sagorna ta form vid datorn. Vi har nu tränat på att göra stödord till meningar och få med den röda tråden med hjälp av fyrfältaren. Arbetssättet är invant för eleverna. De här gången kan vi fokusera på innehållet och låta fantasin flöda!

Vi börjar med teknik!

Precis som förra året vid den här tiden kör jag en uppstart av ämnet teknik. Den här gången har jag gjort en liten liten ändring i PP:n och tagit bort flyta/sjunka momenten och lagt dit flytta saker istället.

Jag kommer även ge de argumenterande texterna lite mer utrymme.

Kolla tidigare inlägg om detta arbetsområde! Klicka dig fram.

PP:n

Vi börjar med teknik.

Vi fortsätter med vårt teknikjobb.

Kommunicera.

Argumenterande texter.

 

Min PP-vägg ändrar form!

När jag tog emot min förra etta ville jag göra målen med vårt arbete tydliga för mina elever. Vilka mål vi jobbade mot och hur vi skulle arbeta för att ta oss fram dit. Med inspiration från andra duktiga pedagoger utformade jag min pp-vägg. Mer om den kan du läsa här.

Under året ändrade jag mitt arbetssätt för att få in min pp-vägg på ett naturligt sätt i min undervisning. Jag försökte börja och sluta varje arbetspass vid min pp-vägg och göra eleverna uppmärksamma på vad vi jobbade mot för mål varje lektion och på vilket sätt vi gjorde det. PP-väggen  hade en naturlig plats framme vid tavlan där den var lättillgänglig.

image

Men som ni ser själva tar den galet mycket plats och det blir väldigt många intryck framme vid tavlan, vilket min chef och specialpedagog lite fint gjorde mig uppmärksam på när jag nu skulle ta emot denna ettan som inte mår så bra av för många intryck. I år har jag gjort en liten mindre variant av pp-väggen längst ner i klassrummet där vi har våra samlingar på mattan.

image

Vi pratar ofta om våra planeringar, men långt ifrån varje lektion i den här klassen.  Och jag har under en tid gått och funderat över hur jag ska komma tillbaka till detta, för jag saknar den delen av min pp-vägg, att prata oftare kring målen och hur vi jobbar för att nå dit. Att knyta ihop lektionen med hjälp av pp-väggen. Det jag inte saknar är det röriga intrycket den ger. Tycker om mitt klassrum mer rent och fritt från intryck. Vilket också har lett till tankar om hur jag kan utforma mitt pp-jobb med eleverna så jag behåller det jag saknar, pratet kring mål och arbetssätt, men tar bort det jag inte saknar, själva väggen.

Idag satt vi i samtal med vår kloka specialpedagog och i samtalet träffar hon huvudet på spiken vad det gäller just detta. Vi pratar om rutiner och tydlighet i mål och struktur för lektioner. Och mina tankar började snurra och kanske, kanske har jag kommit på nått som kan passa  mig just nu, med den gruppen elever jag har just nu. Men tanken måste gro och klarna lite innan jag delger er här. Återkommer!

Samling på mattan

Vi samlas tre gånger varje dag på vår matta i klassrummet. Vi har placerat mattan längst ner i klassrummet för att få den lite avskilt. En skärmvägg skärmar av mot resten av rummet.

image

Efter att vi kommit i ordning i klassrummet på morgonen samlas vi första gången på mattan. Alla har sin bestämda plats på mattan. Vi börjar med att prata om vilken dag det var igår och om de då vet vilken dag det är idag. Vi går vidare och kollar på veckoschemat om dagen innebär något speciellt.

image

Vi går sedan vidare till almanackan. En elev får flytta den gröna plutten på almanackan och berätta vilken dag det är, vilket datum, månad och år. Vi säger sedan  hela ramsan tillsammans. Vi tittar på vädret utanför fönstret och väljer en väderbild som passar. Jag ställer in termometern på morgonens temperatur och eleven för läsa av. Ibland behöver man ta hjälp av resten av klassen. Temperaturen skrivs upp på tavlan.

image

Efter det förflyttar vi uppmärksamheten mot vad som kommer hända under dagen.

image

Vi går igenom hela dagen och berättar kort vad som kommer hända på varje lektion, vilken mat det är i matsalen och vilka rastvakter som kommer finnas ute på rasten. När vi sedan börjar jobba finns samma bilder framme på tavlan och vi återkopplar till bilderna flera gånger under dagen.

Nästa samling ca 15 min innan det är dags att gå att äta. Då läser alltid Maggan högt ur någon bok.

Sist på dagen samlas vi på mattan igen, ca 10 min innan dagen slutar. Då sammanfattar vi dagen tillsammans. Vi går igenom bilderna på schemat igen och repeterar vad vi gjorde och vad vi lärt oss. Innan vi säger hej då återgår vi till veckobilderna och tittar på vilken dag det är imorgon och om det händer något särskilt den dagen, såsom idrott, bibliotek eller läxa. När vi sagt hej då försöker vi hitta på en ”nu får alla som… gå”-lek som återknyter till det vi jobbar med just nu. Tex: Nu får alla gå som har ett V först i sitt namn, eller sist i sitt namn, eller någon som har 7 bokstäver i sitt namn, eller fler, eller färre… osv. Mycket uppskattat!

Vid mattan finns även min PP-vägg och ibland får vi glida ner till mattan mitt under ett arbetspass för att återkoppla eller starta upp ett arbete mot ett nytt mål.

Ny utformning av klassrummet!


I år har vi möblerat om ettans klassrum och fått tänka mycket nytt. Tillsammans med vår specialpedagog har vi försökt forma en trivsam miljö för inlärning som inte distraherar och tar fokus från eleverna.

image

Längst bak i klassrummet har vi vår matta där vi samlas på morgonen för att gå igenom dagen och dra almanackan, innan lunch för att läsa högt, och sist på dagen för att sammanfatta dagen och blicka framåt mot vad morgondagen kommer handla om.

image

Här finns bildstöd för att få ordning på dagarna i veckan och om det händer något speciellt om dagarna. Även dagens aktiviteter sätts upp i form av bilder. Dessa finns sedan framme på tavlan i båda våra arbetsrum så vi kan återgå till bilderna och se vad vi ska göra sedan.

image image

Längst bak i klassrummet finns också en hörna med lite spel, plockmaterial, pennor och målarbilder och våra brevkorgar där vi samlar arbetsmaterial som inte är klart.

I år har vi bord i klassrummet istället för bänkar. På det sättet kan man inte lockas att plocka fram något innan det är dags. Borden är även utmärkta att ha när man jobbar mycket med datorer!

image

Längst fram vid tavlan har jag i år försökt skala av så många intryck som möjligt. Ni som följt mig minns kanske att jag hade alla mina PP:er på min PP-vägg bredvid tavlan…

image

Nu finns här mitt runda bord att sitta och jobba vid, elevernas pennburkar som de kan gå och hämta eller jag dela ut när pennor, saxar och lim behövs.

image

Jag har min lilla hörna för dator och material jag behöver vid lektionerna. Och så mitt bord med elevernas böcker och material som inte kan ligga i bänkarna längre.

image

Det finns absolut massa mer intryck att skala bort, men vi är en bit på väg i alla fall.